ADFS (On premise) Configureren

Open Zaak ondersteunt Single Sign On (SSO) via ADFS voor de beheerinterface.

Gebruikers kunnen op die manier inloggen op Open Zaak met hun ADFS account. In deze flow:

 1. Klikt een gebruiker op het inlogscherm op Inloggen met ADFS

 2. De gebruiker wordt naar de ADFS omgeving geleid waar ze inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord (en eventuele Multi Factor Authorization)

 3. De ADFS omgeving stuurt de gebruiker terug naar Open Zaak (waar de account aangemaakt wordt indien die nog niet bestaat)

 4. Een beheerder in Open Zaak kent de juiste groepen toe aan deze gebruiker als deze voor het eerst inlogt.

Note

Standaard krijgen deze gebruikers geen toegang tot de beheerinterface. Deze rechten moeten door een (andere) beheerder ingesteld worden. De account is wel aangemaakt.

Configureren van ADFS zelf

Contacteer de IAM/ADFS-beheerders in je organisatie om een Application Group aan te maken in de ADFS omgeving. Er zijn configuratiehandleidingen (Engels) beschikbaar.

Voor de Redirect URI vul je https://open-zaak.gemeente.nl/adfs/callback in, waarbij je open-zaak.gemeente.nl vervangt door het relevante domein.

Aan het eind van dit proces moet je de volgende gegevens hebben (on premise):

 • Server adres, bijvoorbeeld login.gemeente.nl

 • Client ID, bijvoorbeeld 3ae1852d-bf76-4731-9c41-1a31928cf6a6

Configureren van ADFS in Open Zaak

Zorg dat je de volgende gegevens hebt:

 • Server adres

 • Client ID

Navigeer vervolgens in de admin naar Configuratie > ADFS Confiugration.

 1. Vink Enable aan om ADFS in te schakelen.

 2. Vul bij Server (on premise) het server adres in, bijvoorbeeld login.gemeente.nl.

 3. Vul bij Client ID het Client ID in, bijvoorbeeld 3ae1852d-bf76-4731-9c41-1a31928cf6a6.

 4. Vul bij Relying Party ID opnieuw het Client ID in, bijvoorbeeld 3ae1852d-bf76-4731-9c41-1a31928cf6a6.

 5. Laat bij Claim mapping de standaardwaarden staan.

 6. Vul bij Username claim de waarde winaccountname in.

Klik tot slot rechtsonder op Opslaan.

Je kan vervolgens het makkelijkst testen of alles werkt door in een incognitoscherm naar https://open-zaak.gemeente.nl/admin/ te navigeren en op Inloggen met ADFS te klikken.