OpenID Connect configureren

Open Zaak ondersteunt Single Sign On (SSO) via het OpenID Connect protocol (OIDC) voor de beheerinterface.

Gebruikers kunnen op die manier inloggen op Open Zaak met hun account bij de OpenID Connect provider. In deze flow:

 1. Klikt een gebruiker op het inlogscherm op Inloggen met OIDC

 2. De gebruiker wordt naar de omgeving van de OpenID Connect provider geleid (bijv. Keycloak) waar ze inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord (en eventuele Multi Factor Authentication)

 3. De OIDC omgeving stuurt de gebruiker terug naar Open Zaak (waar de account aangemaakt wordt indien die nog niet bestaat)

 4. Een beheerder in Open Zaak kent de juiste groepen toe aan deze gebruiker als deze voor het eerst inlogt.

Note

Standaard krijgen deze gebruikers geen toegang tot de beheerinterface. Deze rechten moeten door een (andere) beheerder ingesteld worden. De account is wel aangemaakt.

Configureren van OIDC zelf

Contacteer de IAM beheerders in je organisatie om een Client aan te maken in de omgeving van de OpenID Connect provider.

Voor de Redirect URI vul je https://open-zaak.gemeente.nl/oidc/callback in, waarbij je open-zaak.gemeente.nl vervangt door het relevante domein.

Aan het eind van dit proces moet je de volgende gegevens hebben (on premise):

 • Server adres, bijvoorbeeld login.gemeente.nl

 • Client ID, bijvoorbeeld a7d14516-8b20-418f-b34e-25f53c930948

 • Client secret, bijvoorbeeld 97d663a9-3624-4930-90c7-2b90635bd990

Configureren van OIDC in Open Zaak

Zorg dat je de volgende gegevens hebt:

 • Server adres

 • Client ID

 • Client secret

Navigeer vervolgens in de admin naar Configuratie > OpenID Connect configuration.

 1. Vink Enable aan om OIDC in te schakelen.

 2. Vul bij OpenID Connect client ID het Client ID in, bijvoorbeeld a7d14516-8b20-418f-b34e-25f53c930948.

 3. Vul bij OpenID Connect secret het Client secret in, bijvoobeeld 97d663a9-3624-4930-90c7-2b90635bd990.

 4. Laat bij OpenID Connect scopes de standaardwaarden staan.

 5. Vul bij OpenID sign algorithm RS256 in.

 6. Laat Sign key leeg.

Vervolgens moeten er een aantal endpoints van de OIDC provider ingesteld worden, deze kunnen automatisch bepaald worden aan de hand van het discovery endpoint (https://login.gemeente.nl/auth/realms/{realm}/.well-known/openid-configuration).

 1. Vul bij Discovery endpoint het pad naar het juiste authenticatie realm endpoint van de OpenID Connect provider in (met een / op het einde), meestal is dit https://login.gemeente.nl/auth/realms/{realm}/.

 2. Laat de overige endpoints leeg.

Klik tot slot rechtsonder op Opslaan.

Je kan vervolgens het makkelijkst testen of alles werkt door in een incognitoscherm naar https://open-zaak.gemeente.nl/admin/ te navigeren en op Inloggen met OIDC te klikken.